Děti, mládež, rodiny

Farnost je živé společenství různých lidí (dětí, mládeže, dospělých, seniorů, zdravých, nemocných, ...) a tvoříme jednu rodinu. Nabízíme vám možnost, jak se doma společně či individuálně vrátit k textům nedělní liturgie, impuls pro aktuální týden, jak pokračovat v přípravě na svátosti a vůbec, jak se zabavit při dlouhé chvíli.

Aktivity pro děti Během prázdnin soutěžíme se sv. Ludmilou, díky fotkám sdílíme krásu Božího stvoření a místa, která jsme navštívili. Nechybí puzzle a pexeso. Aktivity spojující jednotlivce, rodiny ve farní společenství - pro všechny bez rozdílu věku, protože VŠICHNI JSME DĚTI BOŽÍ!!!

Školní rok

Aktivity

Ministranti

Ministranti

    Příprava na první svaté přijímání

    Probíhá jako setkání při bohoslužbě v kostele. Konkrétní termíny pro rok 2022 budou včas oznámeny.

    Příprava na biřmování

    Je letos ukončena ve čtvrtek 2.9. svátostí smíření (od 17 do 18 hod.) s modlitbami chval (od 18 do 19:30 hod.). Samotné biřmování se pak bude konat v Brně v katedrále na Petrově v neděli 5.9. v 15 hod.

    Biřmovanci