Děti, mládež, rodiny

Farnost je živé společenství různých lidí (dětí, mládeže, dospělých, seniorů, zdravých, nemocných, ...) a tvoříme jednu rodinu. Nabízíme vám možnost, jak se doma společně či individuálně vrátit k textům nedělní liturgie, impuls pro aktuální týden, jak pokračovat v přípravě na svátosti a vůbec, jak se zabavit při dlouhé chvíli.

Aktivity pro děti klikni a dozvíš se víc (nedělní kvíz, puzzle, katecheze v rodině, ...) Aktivity spojující jednotlivce, rodiny ve farní společenství - pro všechny bez rozdílu věku, protože VŠICHNI JSME DĚTI BOŽÍ!!!

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

pro školáky (1.-9. třída ZŠ a nižší Gy) teď probíhá jako setkání při bohoslužbě v kostele

Dny a čas bohoslužeb jsou oznámeny včas rodičům. Jde o úterky a čtvrtky večer. Žáky dělíme do skupin tak, abychom dodrželi max. povolený počet lidí v kostele. K dispozici je desinfekce a účastníci používají respirátory nebo jednorázové roušky a dodržují rozestupy.

Příprava na první svaté přijímání

Probíhá jako setkání při bohoslužbě v kostele. Jedná se o úterky v 18 hod. Konkrétní termíny jsou rodičům včas oznámeny. K dispozici je desinfekce, účastníci používají respirátory nebo jednorázové roušky a dodržují rozestupy.

Příprava na biřmování

Je letošními Velikonocemi v podstatě ukončena - udržovat "duchovní kondici" budeme 1x za měsíc (půjde o čtvrtky 22.4., 20.5. atd. v 19 hod.) při společné bohoslužbě a tak čekat a čekat na den Seslání Ducha svatého do našich srdcí...

Biřmovanci