Děti, mládež, rodiny

Farnost je živé společenství různých lidí (dětí, mládeže, dospělých, seniorů, zdravých, nemocných, ...) a tvoříme jednu rodinu. Nabízíme vám možnost, jak se doma společně či individálně vrátit k textům nedělní liturgie, impuls pro aktuální týden, jak pokračovat v přípravě na biřmování i na první svaté přijímání a vůbec, jak se zabavit při dlouhé chvíli. ,

Víkendovka farní mládeže

Srdečně zveme všechny mladé od 8. třídy na společně prožitý víkend 16. - 18. říjnaVíce informací a přihlášky

Rozvrh náboženství a kroužků Kolpina

POZOR ZMĚNA VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ZŠ SALMOVA

pátek od 11:55 - 12:45: 1.A, 1.B, 2.A

čtvrtek od 12:50 - 13:35: 2.B (družinové děti si paní katechetka vyzvedne v družině) + 3.-5. třída

v případě dotazů a nejastností se obraťte na PA Vendu Zachovalovou

Prosíme rodiče, aby pro všechny děti, které budou chodit do náboženství, vyplnili přihlášku a odevzdali ji Otci Jiřímu nebo PA Vendě Zachovalové do začátku výuky náboženství.

Výuka začne: na ZŠ v týdnu od 14.9. (s výjimkou ZŠ TGM, kde se začně až v týdnu od 21.9.). Na Lotosu začíná II. stupeň ve čtvrtek 17.9. v 17:30 hod.

Rozvrh náboženství Rozvrh kroužků Kolpinga

Aktivity pro děti

Každou neděli připravuje tým katechetek - maminek různé hry a podněty k zopakování a prohloubení vztahu k Božímu slovu a nedělní liturgii.

Aktivity pro děti 

Příprava na biřmování 

Budeme v ní pokračovat také během podzimu. A to vždy 2. a 4. úterý v měsíci. Čeká nás "mše svatá pro mládež", začátek v 18:00 hod. Tu bude sloužit střídavě kněz - host (a po mši svaté bude s ním beseda) a Otec Jiří (po mši svaté budou společenství).

Biřmovanci