Děti, mládež, rodiny

Farnost je živé společenství různých lidí (dětí, mládeže, dospělých, seniorů, zdravých, nemocných, ...) a tvoříme jednu rodinu. Nabízíme vám možnost, jak se doma společně či individuálně vrátit k textům nedělní liturgie, impuls pro aktuální týden, jak pokračovat v přípravě na svátosti a vůbec, jak se zabavit při dlouhé chvíli.

 


 

Aktivity pro děti

Týdenní výzva začíná v neděli. Možnost vrátit se v úkolech zpět k nedělní liturgii. Zamyšlení se nad liturgickým obdobím (svátky, události, ...). Aktivity spojující jednotlivce, rodiny ve farní společenství.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ON-LINE - je do 30. 1. 2021 pozastavena!!!

ALE PRO DĚTI A MLÁDEŽ je připraveno živé setkání. Zvolili jsme možnost, která je v těchto dnech dovolena a tou je setkání při bohoslužbě.

Žáci 1. i 2. stupně ZŠ a 1. ročníků SŠ jsou zváni k účasti na bohoslužbě v našem kostele, rozdělili jsme děti do menších skupin a připravili časový harmonogram (viz ohlášky). Děti 1. stupně ZŠ může na mši doprovodit 1 dospělý. Prosíme o respektování tohoto opatření, které nám pomůže dodržet pravidla nastavená PSEM a chovat se zodpovědně. V kostele bude připravena desinfekce a dostatečný prostor pro rozestupy. Vás prosíme, abyste si vzali roušky.Příprava na biřmování 

Prosíme biřmovance mladší i starší, aby sledovali ohlášky, kde je vždy uveřejněn aktuální termín jejich setkání.

Biřmovanci