Děti, mládež, rodiny

Farnost je živé společenství různých lidí (dětí, mládeže, dospělých, seniorů, zdravých, nemocných, ...) a tvoříme jednu rodinu. Nabízíme vám možnost, jak se doma společně či individuálně vrátit k textům nedělní liturgie, impuls pro aktuální týden, jak pokračovat v přípravě na svátosti a vůbec, jak se zabavit při dlouhé chvíli.

Aktivity pro děti

Školní rok

Aktivity

Ministranti

Ministranti

    Příprava na první svaté přijímání

    Příprava na první svaté přijímání 2022 pro děti od 2. tříd ZŠ začne v kostele v úterý 15.2. při mši svaté pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ. Rodiče prosíme, aby si vytiskli přihlášku a vyplněnou ji odevzdali - i s fotografií dítěte na kostelní tablo - nejpozději v úterý 15.2. Samotná slavnost je plánovaná na neděli 29.5.2022.

    Příprava na biřmování

    Bohu díky! Svátost biřmování přijali biřmovanci v neděli 5.9. 2021. Další turnus přípravy chceme zahájit na podzim 2022 (s cílem slavit svátost biřmování v roce 2024).

    Biřmovanci