Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Děti, mládež, rodiny

Farnost je živé společenství různých lidí (dětí, mládeže, dospělých, seniorů, zdravých, nemocných, ...) a tvoříme jednu rodinu. Nabízíme vám možnost, jak se doma společně či individálně vrátit k textům nedělní liturgie, impuls pro aktuální týden, jak pokračovat v přípravě na biřmování i na první svaté přijímání a vůbec, jak se zabavit při dlouhé chvíli. 

Aktivity pro děti

Každou neděli se objevuje nový rodinný kvíz, obrázek s rozdíly a nové puzzle obrázky. V nepravidelných intervalech jsou přidávány různé hry, pracovní listy a impulsy k zamyšlení. Přípravě se věnuje tým katechetek - maminek. Na svoje si přitom přijdou nejen děti, ale i třeba dědečkové (že dědo Petře?) 

Aktivity pro děti 

Příprava na biřmování 

Budeme v ní pokračovat ve dvou směrech: k farnosti a k nebi. Budeme vám přinášet připravovaná témata ke každodennímu zamyšlení (jeden směr) a k modlitbě (druhý směr). Animátoři vašich skupin dostanou maily na ty své, abyste mohli sdílet to, co jste při této přípravě zažili. 

Biřmovanci 

Příprava na první svaté přijímání 

Zde najdou rodiče pracovní listy k přípravě na svátost smíření. Přípravu na svaté přijímání zahájíme v týdnu od 11.5., kdy se už může k bohoslužbám scházet 30 lidí. Příprava bude probíhat v kostele formou jednoduché bohoslužby. Podrobnosti Vám sdělím včas na těchto stránkách. Co se týká termínu slavnosti prvního svatého přijímání, tak ten bude přesunut na neděli 14.6. Upozorňujeme, že to je současně slavnost BOŽÍHO TĚLA. Konat se bude v kostele, v 9:00 hod.

První svaté přijímání