Děti, mládež, rodiny

Farnost je živé společenství různých lidí (dětí, mládeže, dospělých, seniorů, zdravých, nemocných, ...) a tvoříme jednu rodinu. Nabízíme vám možnost, jak se doma společně či individuálně vrátit k textům nedělní liturgie, impuls pro aktuální týden, jak pokračovat v přípravě na svátosti a vůbec, jak se zabavit při dlouhé chvíli.

Aktivity pro děti

více informací zde

Školní rok

Aktivity

Ministranti

Ministranti

    Příprava na první svaté přijímání

    Probíhá jako setkání při bohoslužbě v kostele. Konkrétní termíny pro rok 2022 budou včas oznámeny.

    Příprava na biřmování

    Bohu díky! Svátost biřmování přijali biřmovanci v neděli 5.9. 2021. Další turnus přípravy chceme zahájit na podzim 2022 (s cílem slavit svátost biřmování v roce 2024).

    Biřmovanci