Milí farníci a všichni dobré vůle. Možná nás čekají Vánoce za téměř zavřenými dveřmi, jako tomu bylo o Velikonocích na jaře. Opět bych vás všechny ale chtěl povzbudit: nebojte se! Nedívejte se na televizi a statistiky, ale druhým lidem do očí!! Dívejte se do očí Pánu Ježíši, Panně Marii a spatříte něco, co vám přinese pokoj, co proměňuje srdce k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří  

Děti, mládež, rodiny

Farnost je živé společenství různých lidí (dětí, mládeže, dospělých, seniorů, zdravých, nemocných, ...) a tvoříme jednu rodinu. Nabízíme vám možnost, jak se doma společně či individálně vrátit k textům nedělní liturgie, impuls pro aktuální týden, jak pokračovat v přípravě na svátosti a vůbec, jak se zabavit při dlouhé chvíli.


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ON-LINE - začínáme v týdnu od 16. 11. 2020

Pro výuku bude využíván nástroj Google Meet. Začátek výuky je vždy v 16:00 a děti blanenských ZŠ jsou rozděleny podle ročníků:

  • pondělí - 1. třída
  • úterý - 2. třída
  • středa - 3. třída
  • čtvrtek - 4. třída
  • pátek - 5. třída

Děti ze ZŠ Olomučany mají výuky vždy ve čtvrtek v 17:00 a děti ZŠ Ráječko v úterý v 17:00.

Žáci 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia se k výuce připojí vždy ve čtvrtek v 18:30.

Pokud jste nedostali na email informace s přihlašovacími údaji k výuce kontaktujte prosím pastorační asistentku - Vendulu Zachovalovou.


Aktivity pro děti 

Týdenní výzva začíná v neděli. Možnost vrátit se v úkolech zpět k nedělní liturgii. Zamyšlení se nad liturgickým obdobím (svátky, události, ...). Aktivity spojující jednotlivce, rodiny ve farní společenství.


Příprava na biřmování 

Nejbližší setkání bude online v úterý 1.12. od 19:00 hod. v kostele..

Biřmovanci