Školní rok 2021/22

Kroužky Kolpingovy a rodiny a kroužek včelařů (pod Českým svazem včelařů).

Rozvrh náboženství a dalších katechezí apod. pro děti a mládež najdete ZDE. Prosíme rodiče o vyplnění přihlášky.

Výuka náboženství začíná bohoslužbou (14.9. a 16.9.) a ve školách a na Lotosu pak v týdnu od 20.9.

Bohoslužby pro školáky z náboženství:

* úterky a čtvrtky každého celého 2. týdne v měsíci

** úterý (14.9., 12.10., 9.11., 14.12.)

v 17:00 pro žáky 1. - 2. tříd (s rodiči)

v 18:00 pro žáky 3. - 5. tříd (s rodiči)

** čtvrtek  (16.9., 14.10., 11.11., 16.12.)

v 19:00 pro žáky 2. stupně a gymnázií (pro rodiče souběžně modlitba na Staré faře)

Spolčo mládeže 12+ (od 6. tříd) bude v pátek, 1x za 14 dní. První setkání: 24.9., sraz po dětské mši svaté u kostela. Vedou manželé Vojtěch a Lucie Matuškovi. 

Spolčo mládeže 15+ (od 9. tříd) bude: v pátek, 1x za 14 dní. První setkání: 17.9., sraz po dětské mši svaté u kostela. Vedou Veronika Vykydalová a Kateřina Změlíková.

Pravidelné bohoslužby pro děti: každý všední pátek v 17:45 (letos s tématem nedělního evangelia v podání našich seniorů).

Schůzky ministrantů, zkoušky scholy i Sedmikrásek začínají v pátek v 16:30 hod.:

Ministranti: schůzky v pátek před dětskou v 16:30, sraz u kostela. Povede jáhen Olda, s Lukášem Němcem, Pavlem Buchlovským ml. a Vítkem Babkou. Přípravku povede Otec Jiří.

Schola: rozezpívává kostel při dětské bohoslužbě. Vedou manželé Lukáš a Helena Vráblíkovi. Zkouška před dětskou mší svatou v 16:30 ve zkušebně na Staré faře.

Sedmikrásek: setkání předškolních dětí s rodiči, prarodiči každý pátek v 17:00 na staré faře. Vede Tomáš Zachoval.

Katecheze Dobrého pastýře: * každé úterý v 16:30 nad dětskou kaplí v kostele sv. Martina pro věkovou skupinu 3-6 let * každé úterý v 17:00 nad dětskou kaplí v kostele sv. Martina pro děti 1.stupně ZŠ. Vedou PA Venda Zachovalová a Dominika Mourová.

Misijní klubko: každé 3. úterý na Lotosu. Vede katechetka Šárka Daňková.