Příprava na první svaté přijímání 2022

Příprava na první svaté přijímání 2022 pro děti od 2. tříd ZŠ začne v kostele v úterý 15.2. při mši svaté pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ. Rodiče prosíme, aby si vytiskli přihlášku a vyplněnou ji odevzdali - i s fotografií dítěte na kostelní tablo - nejpozději v úterý 15.2. Samotná slavnost je plánovaná na neděli 29.5.2022.