Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Příprava na první svaté přijímání OBNOVENA!

Milí rodiče a děti!

Co se týká termínu slavnosti prvního svatého přijímání, tak ten bude přesunut na neděli 14.6. To je současně slavnost BOŽÍHO TĚLA. Konat se bude v kostele, v 9:00 hod.

Druhé setkání se koná ve středu 20.5.2020 od 8:30 do 11:00 na Lotosu. Přebírání dětí u branky od kolejí. Prosíme o podepsání prohlášení o bezinfečnosti.

Další setkání pak budou už v pátek: 29.5. na Katolickém domě a 5.6 v kostele, vždy v 16:00 .

Děkuju  těším se!

Otec Jiří