Biřmovanci - 2022-2024

Dá-li Pán, další turnus přípravy na biřmování zahájíme na podzim roku 2022.