Biřmovanci - školní rok 2020/2021

Dnem poslední přípravy bude ČTVRTEK 2.9. večer při modlitbě chval. Odpoledne bude svátost smíření pro biřmovance, jejich kmotry a příbuzné.

Termín biřmování: neděle 5.9. v 15:00 v katedrále.