Milí farníci a všichni dobré vůle.Letos na podzim už to není stejně jako na jaře. A přesto bych chtěl Vás všechny povzbudit: nebojte se! Nedivejte se na televizi, statistiky a prognózy, ale druhým lidem do očí, na Pána Ježíše, na Matku Boží pod křížem a uvidíte,jak se bude všechno měnit k dobrému! A jak jsem uvedl už na jaře: Služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří Více

Biřmovanci - školní rok 2020/2021

Plánovali jsme... zatím plán přerušíme do krásného dne, kdy nám Pán dopřeje pokračovat

Dnem přípravy bude vždy ÚTERÝ v čase 18-20h. 

A na co se můžete těšit? Společné slavení mše svaté, besedy, katecheze, společenství, hry a mnoho dalšího.  Plánovali jsme tyto termíny: 

  • 22.9. mši svatou slouží Otec Jiří (po mši svaté skupinky a modlitba chval, díků, proseb)
  • 13.10. mše svatá bude nahrazena
  • 27.10. mši svatou slouží Otec Jiří (po mši svaté skupinky a modlitba chval, díků, proseb) v možnostech, které respektují pravidla a nařízení vlády ČR
  • 10.11. mši svatou slouží O.Metoděj Lajčák ze Křtin (po mši svaté beseda)
  • 24.11. mši svatou slouží Otec Jiří (po mši svaté skupinky a modlitba chval, díků, proseb)
  • 8.12. mši svatou slouží O.Tomáš Koumal z katedrály v Brně (po mši svaté beseda)
  • 22.12. mši svatou slouží Otec Jiří (po mši svaté skupinky a modlitba chval, díků, proseb)
  • 12.1. mši svatou slouží O.Josef Novotný od sv. Augustina z Brna (po mši svaté beseda)
  • 26.1. mši svatou slouží Otec Jiří (po mši svaté skupinky a modlitba chval, díků, proseb)

Těšíme se na vás! Otec Jiří a animátoři: Venda Zachovalová, Blanka Dyčková a Jarek Jiruše.