Biřmovanci - školní rok 2020/2021

Dnem přípravy bude tentokrát ČTVRTEK 21.1.2021 při mši svaté v 19 hod. (v kostele, po pravidelné adoraci)

Těšíme se na vás! Otec Jiří a animátoři: Venda Zachovalová, Blanka Dyčková a Jarek Jiruše.