Biřmovanci - setkání všech na závěr jarní etapy

Setkání všech biřmovanců na závěr jarní etapy se konalo v sobotu 30.5. Ve 13:00 byl sraz u Staré fary a šlo se pěšky do Křtin. Tam byla večer společná modlitba a písně chval s prosbami o vylitií darů Ducha svatého před slavností Seslání Ducha Svatého. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili, bylo to vše moc krásné. A díky příbuzným s auty za odvoz na závěr