Milí farníci a všichni dobré vůle. Nezapomínejme, že služba druhým je naší ctí. Kdo pomáhá, nehazarduje! Na přímluvu sv. Josefa vám žehná Otec Jiří

Biřmovanci - setkání všech na závěr jarní etapy

Setkání všech biřmovanců na závěr jarní etapy se koná v sobotu 30.5. Ve 13:00 je sraz u Staré fary a půjde se pěšky do Křtin. Tam bude večer společná, ale soukromá modlitba a písně chval s prosbou o dary Ducha svatého před slavností Seslání Ducha Svatého.