Dětem

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

V týdnu od 20. 9. 2021 začíná výuka náboženství na školách, rozpis náboženství ZDE


KARTY A NEDĚLNÍ EVANGELIUM

Každý pátek během mše svaté děti slyší příběh, který je spojen s nedělním evangeliem. Po mši svaté získávají hrací kartu. Odstřihnutím spodního proužku a nalepením na hrací kartu časem složí obrázek. Děti a s nimi i my dospělí se učíme lépe vnímat text evangelia, trpělivě čekat jaký obrázek se nám podaří poskládat, vnímat hodnotu věcí a vidět kolem sebe dary, které nám Stvořitel dává.

PAMATUJ SI:

PÁTEČNÍ PŘÍBĚH TÝDENNÍ VÝZVA

 


 

PUZZLE

1 2 3