Dětem

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

DĚTSKÉ MŠE SVATÉ

Každý pátek v 17:45 je mše svatá, která je liturgií přizbůsobena dětem. A co tam děti čeká? V letošním roce se můžeme těšit na katecheze, které nejen děti připraví na nedělní evangelium, modlitbu Otče náš v kruhu kolem oltáře, atd.. Nově je také zařazena eucharistická modlitba určená pro mše s dětmi, kde děti mají možnost svými odpovědmi si více uvědomit radost z Boží lásky "Děkujeme Ti Bože, máš nás tolik rád.", z Jeho přítomnosti na oltáři "Pán Ježíš je s námi, radujme se." při mši svaté, z toho, že jsme jedna církevní rodina. Text eucharistické modlitby zde


MODLITBA DĚTÍ A RODIN ZA FARNOST

Každou neděli je předávána do rodin putovní ikona Ježíše – Dobrého pastýře a plyšová ovečka. Smyslem putování těchto předmětů po rodinách je společná modlitba. Modlitba za farní rodinu, za všechny její členy, od seniorů až po novorozence, od nemocných po zdravé, od smutných po radostné, za trvalého jáhna Oldřicha, za faráře O. Jaroslava Čupra. Díky tomu můžeme všichni žít v důvěře, že jsme denně odevzdáváni do Boží náruče, do náruče Dobrého pastýře, pro kterého jsme cenní, vzácní a jsme Ním milovaní. Rodiny s dětmi (do 3. třídy ZŠ), které se chtějí do modlitby zapojit se ozvěte pastorační asistentce, ať nechybíte v seznamu. A máme tu také soutěž pro všechny děti: „Hledáme jméno pro ovečky – beránka a ovečku – prosím pište své návrhy na email: zachovalova@dieceze.cz do 28.9.2022.“


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ve školním roce 2022/2023

ZŠ Erbenova * úterý * 13:00 -13:45

ZŠ TGM * pondělí * 13:00 - 13:45 * 1.-4.třídy

ZŠ TGM * pátek * 13:00 - 13:45 * 5.třídy

ZŠ Dvorská * čtvrtek * 12:00 - 12:45 * 1.-2.třídy

ZŠ Dvorská * čtvrtek * 13:00 - 13:45 * 3.-5.třídy

ZŠ Salmova * čtvrtek * 11:40 - 12:25 * 1.-2.třídy

ZŠ Salmova * čtvrtek * 12:35 - 13:20 * 3.-5.třídy

ZŠ Olomučany * středa * 12:10 - 12:40 * 1.-2.třída

ZŠ Olomučany * středa * 12:50 - 13:20 * 3.-5.třída

ZŠ Dolní Lhota * čtvrtek * 13:30 - 14:15

ZŠ Ráječko * úterý * 14:00 - 14:45

LOTOS * čtvrtek * 18:30 - 19:15 * žáci druhého stupně ZŠ, nižší ročníky víceletého gymnázia


Soutěžíme ...

1. soutěžní klání najdeš v Plášti

2. stále probíhá sběr jmen pro nové plyšáky ovečku a beránka - piš své návrhy na email pastorační asistentky: zachovalova@dieceze.cz  


ZAZPÍVEJ SI:

Září je měsícem, kdy slavíme svátek svatého Václava, patrona naší země, patrona míru. Tak si jej připomeňme jeho odkaz i ve slovech písně