Dětem

PŘIPRAVUJEME ...

15. 5. 2022 pěší pouť k Panně Marii na Mariánském vrchu více * 22. 5. 2022 misijní jarmark a farní kavárna, po druhé mši svaté * 29. 5. 2022 první svaté přijímání *4. 6. 2022 děkanátní setkání mládeže * 22.- 26. 8. děkanátní příměstský tábor přihláška

 


KARTY A NEDĚLNÍ EVANGELIUM

Každý pátek během mše svaté děti slyší příběh, který je spojen s nedělním evangeliem. Po mši svaté získávají hrací kartu. Odstřihnutím spodního proužku a nalepením na hrací kartu časem složí obrázek. Děti a s nimi i my dospělí se učíme lépe vnímat text evangelia, trpělivě čekat jaký obrázek se nám podaří poskládat, vnímat hodnotu věcí a vidět kolem sebe dary, které nám Stvořitel dává.

VÝZVA a PŘÍBĚH


ZAZPÍVEJ SI:

Kdo zpívá dvakrát se modlí :)


INSPIRACE a hry

Jaro je měsíc květů, rozkvétají nejen květiny na zahrádkách, ale také stromy. Přineste si domů květy, které nikdy neuvadnou - papírové květy návod.

Novinkou našeho diecézního katechetického centra je nabídka on-line her


ČASOPIS DUHA

V předsíni kostela je k dispozici nové číslo časopisu DUHA.

DUHA 16 (2021/2022) zve do jarní přírody a přináší šest námětů výprav za různými cíli, které můžete spojit s modlitbou nebo hrou pro celou rodinu nebo skupinu dětí třeba v náboženství. Neseďte doma a pojďte najít vhodné místo pro obrázky, které najdete uprostřed čísla!

DUHA 17 (2021/2022) je věnováno muži, který slaví 200let od narození, je zakladatelem genetiky a také křesťanem.

malá ochutnávka z Duhových vtipů: "Ty věříš na dědičnost?" Jistě, od koho myslíš, že mám ten domek"