Dětem

FARNÍ POSTNÍ AKTIVITA

Při každé mši svaté přináší věřící  dary - chléb a víno - přinášejí k oltáři věřící, protože tak vyjadřují svou spoluúčast na eucharistické oběti, kterou církev slaví. Tento průvod znázorňuje také to, že se odevzdáním něčeho svého chceme stát podobnými Kristu, který ve mši pro nás dává sám sebe.

V postní době se do průvodu každou neděli přidají také děti, které budou přinášet "své půsty" - na kartičce se srdcem

Co přesně do kartičky se srdcem zaznamenat? Každý týden můžeme podniknout novou výzvu. Společně s rodiči (prarodiči) si stanovíme půst, to čeho se chceme celý týden odříkat. (Např. Chci se odříkat času, kdy si sám čtu/hraju/kreslím). Zároveň přemýšlíme co budeme dělat s almužnou, která je plodem tohoto půstu (Když se mi totiž podaří být méně času sám, tak získám čas. A je teď na mě, co s ním udělám? Jak tento čas využiji?). A co, když to bude těžké knížka, hra, obrázek budou nás "nebudou chtít prospustit". Co teď? To je čas na modlitbu - můžeme se modlitb vlastními slovy (Pane Ježíši pomož mi, ať dokážu odejít a být s druhými. Pomoz mi, ať nejsem jen sám?).

Děti dětem aneb co všecho si můžu odříct:

sladkosti a místo toho jíst ovoce, čas na mobilu a počítači, čas sám pro sebe a raději pomůžu doma, zkrátit čas čtení si, nenosit sluchátka v uších i doma, ...

Celé své snažení pak děti nakreslí či napíší na kartičku se srdcem a tu pak přinesou v obětním průvodu vždy každou neděli jako svůj dar. Tyto dary budou pak předány do prázdné nádoby u křtitelnice a ta pevně věříme se během postní doby zcela naplní.V postní době se opírá život křesťana o tři pilíře: PŮST, MODLITBU A ALMUŽNU. Tyto pilíře jsou vzájemně propojeny a vzájemně ze sebe vyrůstají.

Výzvou pro každého z nás je stanovit si takový půst (odříkání si), který nás bude formovat k lepšímu já, bude z něj vyrůstat modlitba a plodem se stane almužna.

Co to znamená v praxi? Zkusme se podívat na konkrétní příklad: za půst si stanovýme např. střídmost v jídle. V praxi to bude znamenat, že budeme muset více promýšlet nákupy potravin, hledat levnější varianty, místo meníčka v restauraci budeme vařit doma, zpracovávat zbytky. Ve chvílích, kdy přijde pokušení "vzdej to" "proč se tak honíš?" "neboj se, to meníčko není předražené" ...se obrátíme na Boha, Ježíše v modlitbě (třeba i vlastními slovy). A jaká bude almužna v případě takového půstu? Krom ušetřených peněz, také pravidelné teplé jídlo doma, obohacení společného stolování doma, ekologické a ekonomické zpracování potravin, ...


Při stanovování půstu je dobré vkládat naše rozhodnutí do modlitby, hledat to, co nás vyvede z komfortní zóny, protože ve chvíli, kdy se dostaneme do nekomfortu, může nastat naše proměna.

Aplikace pro postní dobu.


ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

DĚTSKÉ MŠE SVATÉ

Každý pátek v 17:45 je mše svatá, která je liturgií přizbůsobena dětem. A co tam děti čeká? V letošním roce se můžeme těšit na katecheze, které nejen děti připraví na nedělní evangelium, modlitbu Otče náš v kruhu kolem oltáře, atd.. Nově je také zařazena eucharistická modlitba určená pro mše s dětmi, kde děti mají možnost svými odpovědmi si více uvědomit radost z Boží lásky "Děkujeme Ti Bože, máš nás tolik rád.", z Jeho přítomnosti na oltáři "Pán Ježíš je s námi, radujme se." při mši svaté, z toho, že jsme jedna církevní rodina. Text eucharistické modlitby zde


MODLITBA DĚTÍ A RODIN ZA FARNOST

Každou neděli je předávána do rodin putovní ikona Ježíše – Dobrého pastýře a plyšová ovečka. Smyslem putování těchto předmětů po rodinách je společná modlitba. Modlitba za farní rodinu, za všechny její členy, od seniorů až po novorozence, od nemocných po zdravé, od smutných po radostné, za trvalého jáhna Oldřicha, za faráře O. Jaroslava Čupra. Díky tomu můžeme všichni žít v důvěře, že jsme denně odevzdáváni do Boží náruče, do náruče Dobrého pastýře, pro kterého jsme cenní, vzácní a jsme Ním milovaní. Rodiny s dětmi (do 3. třídy ZŠ), které se chtějí do modlitby zapojit se ozvěte pastorační asistentce, ať nechybíte v seznamu. A máme tu také soutěž pro všechny děti: „Hledáme jméno pro ovečky – beránka a ovečku – prosím pište své návrhy na email: zachovalova@dieceze.cz do 28.9.2022.“


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ve školním roce 2022/2023

ZŠ Erbenova * úterý * 13:00 -13:45

ZŠ TGM * pondělí * 13:00 - 13:45 * 1.-4.třídy

ZŠ TGM * pátek * 13:00 - 13:45 * 5.třídy

ZŠ Dvorská * čtvrtek * 12:00 - 12:45 * 1.-2.třídy

ZŠ Dvorská * čtvrtek * 13:00 - 13:45 * 3.-5.třídy

ZŠ Salmova * čtvrtek * 11:40 - 12:25 * 1.-2.třídy

ZŠ Salmova * čtvrtek * 12:35 - 13:20 * 3.-5.třídy

ZŠ Olomučany * středa * 12:10 - 12:40 * 1.-2.třída

ZŠ Olomučany * středa * 12:50 - 13:20 * 3.-5.třída

ZŠ Dolní Lhota * čtvrtek * 13:30 - 14:15

ZŠ Ráječko * úterý * 14:00 - 14:45

LOTOS * čtvrtek * 18:30 - 19:15 * žáci druhého stupně ZŠ, nižší ročníky víceletého gymnázia