Dětem

KARTY A NEDĚLNÍ EVANGELIUM

Každý pátek během mše svaté děti slyší příběh, který je spojen s nedělním evangeliem. Po mši svaté získávají hrací kartu. Odstřihnutím spodního proužku a nalepením na hrací kartu časem složí obrázek. Děti a s nimi i my dospělí se učíme lépe vnímat text evangelia, trpělivě čekat jaký obrázek se nám podaří poskládat, vnímat hodnotu věcí a vidět kolem sebe dary, které nám Stvořitel dává.

PAMATUJ SI:

  

PŘÍBĚH


PÍSNIČKA