Nejbližší akce

Národní eucharistický kongres
15. 10. do 17. 10.
Národní konference o eucharistii bude probíhat v Brně na biskupském gymnáziu ve dnech 15. - 17. října 2015. Hlavním dnem NEK 2015 bude sobota 17. 10. 2015. V Brně na náměstí Svobody bude v 10:30 hod. hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna.
Dušičková svátost smíření
29. 10. 14:30 - 17:45
Projevem naší lásky k zemřelým je přijetí svátosti smíření, přijetí svatého přijímání, modlitba na úmysly Svatého Otce a návštěva hřbitova (to vše tzv. odpustky, duchovní dar našim zemřelým)
Dušičkové pobožnosti
1. 11.
Tradiční setkání k modlitbě za zemřelé na hřbitovech naší farnosti: 14:30 Blansko (ekumenická) a 15:00 Ráječko, Spešov, Lažánky, Klepačov, Olomučany
Vítání sv. Martina
13. 11. do 15. 11.
viz plášť.

Aktuální informace

Fotky z hodů v Olomučanech

V Olomučanech byly hody při oslavě svátku sv. Václava. Součástí byla i mše svatá za obec, kterou sloužil O. Václav Hejč z Brna. V galerii jsou již fotky.
Přidáno: 9.10.2015

Fotky ze začátku roku

V galerii najdete fotky z žehnání aktovek prvňáků a z podzimní gardenparty. Všechny fotky jsou přístupné na zoneramě nebo na rajčeti.
Přidáno: 18.9.2015

Plášť - NEW!!

ZDE najdete nové číslo Pláště (3/2015). Obsahuje fotografie O.Gazdy k článku, proto si můžete stáhnout i verzi s vyšším rozlišením.
Přidáno: 5.9.2015

Rozvrh náboženství 2015-16 (ZŠ a Gy)

ZDE najdete ROZVRH náboženství pro příští školní rok.
Přidáno: 1.9.2015

Upozornění Městské policie Blansko...

... na neukázněné parkování kolem kostela (hlavně v neděli a během bohoslužeb). Všechny ulice i uličky města by totiž měly být nestále průjezdné pro záchranné složky. Sanitky si většinou s průjezdem mezi parkujícími auty nějak poradí, ale tatrovka hasičů už ne. Proto prosíme, abyste při hledání parkovacího místa kolem kostela vždy měli na paměti tuto nutnost. Týká se to samozřejmě nejen návštěvníků kostela, ale taky sportovců a pod. Díky za pochopení!!
Přidáno: 19.3.2015

Farní rada pro léta 2012-2017

Nová farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.6.2013

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Uvedené zásady se uplatňují rovněž pro Římskokatolickou farnost Adamov.
Přidáno: 1.1.2010

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce. Z Blanska je spravována také adamovská farnost svaté Barbory.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Cara
© 2000-2015 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800
Poslední aktualizace pátek 9. října 2015