Nejbližší akce

Postní duchovní obnova
27. 3. do 28. 3.
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně nabízí manželským párům jako přípravu na blížící se Velikonoce postní duchovní obnovu manželů “Adam a jeho žebro“. Duchovní obnova se uskuteční o víkendu 27. až 28. března 2015 v Duchovním centru ve Vranově u Brna.
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
28. 3.
Na setkání jsou zváni z naší farnosti všichni mladí ! Sraz kvůli společné jízdence je v 7:20 na zastávce Blansko-město a na nádraží. Jízdné hradí farnost, účastníci si s sebou vezmou: karimatku na sezení a 50 Kč na zápis a oběd (bagetu).Podrobnosti: www.brno.signaly.cz
Velikonoční úklid
28. 3. od 8:00
Srdečně zveme na pomoc s předvelikonočním úklidem kostela a jeho okolí a předem děkujeme za pomoc! Občerstvení zajišťuje šéfkuchařjáhen Oldřich
Velikonoční svátost smíření
29. 3. od 14:30 do 18:00
Zpovídat bude přes 10 kněží v kostele i v Katolickém domě.

Aktuální informace

Upozornění Městské policie Blansko...

... na neukázněné parkování kolem kostela (hlavně v neděli a během bohoslužeb). Všechny ulice i uličky města by totiž měly být nestále průjezdné pro záchranné složky. Sanitky si většinou s průjezdem mezi parkujícími auty nějak poradí, ale tatrovka hasičů už ne. Proto prosíme, abyste při hledání parkovacího místa kolem kostela vždy měli na paměti tuto nutnost. Týká se to samozřejmě nejen návštěvníků kostela, ale taky sportovců a pod. Díky za pochopení!! Zde si můžete přečíst text Upozornění.
Přidáno: 19.3.2015

Klapání na Velký pátek a Bílou sobotu

V roce 2014 byla díky skautům obnovena tradice klapání a hrkání, kterým se nahrazují zvony a zvonění od Zeleného čtvrtku večera do Bílé soboty večera. Letos se díky ing. Pořízkovi podařilo nechat vyrobit 50 klapaček na zapůjčení, a proto chceme klapání rozšířit. V plánu jsou tři průvody klapaček městem: na Velký pátek 3.4. 1) v 15:00 a 2) po večerních obřadech, cca v 20:15 a na Bílou sobotu 3) v 7:30 hod. Akce je určena pouze pro kluky od 10 let a muže do 60 let, skauty i neskauty, kteří vydrží klapat a s přestávkou projít trasu asi 3 km městem. Na Bílou sobotu mohou i malí kluci s tatínky a vlastními řehtačkami. Vycházet se bude a končit vždy od kostela sv. Martina. Děkujeme za organizaci skautům ze středisek Srdce na dlani a Světla v Blansku.
Přidáno: 19.3.2015

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny

Skautské středisko Světla a outdoorový klub Kolpingovy rodiny a společně s rájeckými vodáky přiloží i letos v sobotu 4. dubna ruce k dílu a projdou břehy řeky Svitavy od jezu u nádraží směrem ke kateřinskému mostu. Jako každé jaro posbíráme nejrůznější odpadky, které k řece nepatří.

Farnost Blansko a Kolpingova rodina zvou v neděli 26. dubna 2015 na tradiční JARNÍ SPLUTÍ SVITAVY, farní společenskou akci vhodnou pro začátečníky

Více informací na letáčcích Čistá řeka SvitavaJarní splutí Svitavy.
Přidáno: 17.3.2015

Nový PLÁŠŤ

Zde si můžete přečíst nové číslo farního občasníku Plášť. V kostele jej najdete i v tištěné formě, pro vás, pro vaše blízké, nemocné, staré a pod.

Z nového čísla Pláště byly přidány na stránky do kalendáře všechny informace o plánovaných akcích. Pokud nějaká akce, která se týká celé farnosti chybí, tak se nebojte ozvat administrátorům stránek.

Připomínáme, že pro jednodušší přístup ke kalendáři můžete využít připojení vašeho mobilu, Outlooku, GMail kalendáře. Můžete tak mít přehled o plánovaných akcích na jednom místě, více informací v návodu.
Přidáno: 20.2.2015

Dopis Otce biskupa Vojtěcha

Milé sestry a bratři,
jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.
Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2015/2016 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2015.
Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch.
Přidáno: 20.2.2015

Dětský karneval - fotky

Kolpingova rodina Blansko a Společnost Katolického domu v Blansku pořádaly tradiční dětský karneval. Fotografie z akce jsou ke shlédnutí v galerii
Přidáno: 14.2.2015

Kroužek Tradice u pece KR Blansko

galerii můžete vidět fotografie ze slavnostního požehnání prostor pro nový kroužek Koplingovy rodiny. Nacházejí se v Domečku nad Katolickým domem. Budou se zde scházet dospělí i mládež k udržování tradic zejména cukrářských (pečení blanenských koláčků, martinských perníčků a podobně) v rámci mezigeneračního kroužku Tradice u pece.
Přidáno: 15.1.2015

Farní rada pro léta 2012-2017

Nová farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.06.2013

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Uvedené zásady se uplatňují rovněž pro Římskokatolickou farnost Adamov.

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce. Z Blanska je spravována také adamovská farnost svaté Barbory.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Cara
© 2000-2015 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800
Poslední aktualizace úterý 17. března 2015