Nejbližší akce

Noc kostelů 2015 - Adamov a Blansko
29. 5. od 18:00 do 23:00
Letos chceme organizovat NOC zároveň v obou kostelech. Podrobnosti: http://www.nockostelu.cz
Akce pro mládež
5. 6.
V pátek 5. června zveme mládež od 13 let na další společné uklízení kostela i následný program. Opět pro vás bude připraveno občerstvení a hry. Bude se vám hodit sportovní oblečení a obuv.
První svaté přijímání
7. 6. v 10:30
Pokud to počasí dovolí, oslavíme slavnost Těla a Krve Páně mší svatou pod širým nebem na farním dvoře. Při mši svaté přijmou děti naší farnosti poprvé Tělo Kristovo. Rodiče prosíme, aby ostatní děvčata, starší i mladší, vypravili za družičky. S sebou košíček na okvětní plátky (ty dodáme) k sypání na cestu při eucharistickém průvodu.
Olomučany - kostel a 75. výročí posvěcení
14. 6. od 10:45
Kostel v Olomučanech letos oslaví 75 let od svého posvěcení. Je zasvěcen Božskému Srdci Páně, proto je oslavíme, společně s poděkováním za Boží dobrodiní, v neděli po jeho svátku

Aktuální informace

Akce pro mládež - červen

V pátek 5. června zveme mládež od 13 let na další společné uklízení kostela i následný program. Opět pro vás bude připraveno občerstvení a hry. Bude se vám hodit sportovní oblečení a obuv. Informace také na plakátku.
Přidáno: 20.5.2015

Kefasfest 2015

Srdečně zveme všechny příznivce hudby na křesťanský hudební festival Kefasfest, který se koná od 26. do 28. června. Mimo jiné vystoupí i náš blanenský sbor Martiniband. Více informací na plakátu a nebo na www.kefasfest.cz
Přidáno: 14.5.2015

Lezecký víkend pro mládež

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny pořádá pro mládež od 12 let o víkendu 20.-21.června 2015 lezení ve volné přírodě. Přihlášky do 14.6.2015 Podrobnosti na letáčku.
Přidáno: 9.5.2015

Diecézní setkání ministrantů

Ministranti budou mít setkání z celé diecéze 23. května ve Vranově u Brna. Informace jsou na www.ministrant.farnostblansko.cz.
Přidáno: 7.5.2015

Fotky ze křtů

Můžete se podívat na fotografie ze křtu novokřtěnců, který byl na Bílou sobotu při Vigilii.
Přidáno: 20.4.2015

Diecézní skautská pouť

Skauti celé naší diecéze se sešli na svou pouť v sobotu 25.4. ve Sloupě. Pouť se - díky Bohu - opravdu vydařila. Více informací na webu.
Přidáno: 17.4.2015

Fotografie

Na stránkách je k dispozici ukázka fotografií z biřmování. Více fotografií bude k objednání na nástěnce v kostele, případně na DVD. Více informací v kostele.

Můžete se také podívat na fotky z ministrantského víkendu.
Přidáno: 14.4.2015

Upozornění Městské policie Blansko...

... na neukázněné parkování kolem kostela (hlavně v neděli a během bohoslužeb). Všechny ulice i uličky města by totiž měly být nestále průjezdné pro záchranné složky. Sanitky si většinou s průjezdem mezi parkujícími auty nějak poradí, ale tatrovka hasičů už ne. Proto prosíme, abyste při hledání parkovacího místa kolem kostela vždy měli na paměti tuto nutnost. Týká se to samozřejmě nejen návštěvníků kostela, ale taky sportovců a pod. Díky za pochopení!! Zde si můžete přečíst text Upozornění.
Přidáno: 19.3.2015

Farní jarní splutí Svitavy

Farnost Blansko a Kolpingova rodina zvou v neděli 26. dubna 2015 na tradiční JARNÍ SPLUTÍ SVITAVY, farní společenskou akci vhodnou pro začátečníky. Přihlášky do 19.dubna!!

Více informací na letáčcích Čistá řeka SvitavaJarní splutí Svitavy.
Přidáno: 17.3.2015

Nový PLÁŠŤ

Zde si můžete přečíst nové číslo farního občasníku Plášť. V kostele jej najdete i v tištěné formě, pro vás, pro vaše blízké, nemocné, staré a pod.

Z nového čísla Pláště byly přidány na stránky do kalendáře všechny informace o plánovaných akcích. Pokud nějaká akce, která se týká celé farnosti chybí, tak se nebojte ozvat administrátorům stránek.

Připomínáme, že pro jednodušší přístup ke kalendáři můžete využít připojení vašeho mobilu, Outlooku, GMail kalendáře. Můžete tak mít přehled o plánovaných akcích na jednom místě, více informací v návodu.
Přidáno: 20.2.2015

Kroužek Tradice u pece KR Blansko

galerii můžete vidět fotografie ze slavnostního požehnání prostor pro nový kroužek Koplingovy rodiny. Nacházejí se v Domečku nad Katolickým domem. Budou se zde scházet dospělí i mládež k udržování tradic zejména cukrářských (pečení blanenských koláčků, martinských perníčků a podobně) v rámci mezigeneračního kroužku Tradice u pece.
Přidáno: 15.1.2015

Farní rada pro léta 2012-2017

Nová farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.06.2013

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Uvedené zásady se uplatňují rovněž pro Římskokatolickou farnost Adamov.

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce. Z Blanska je spravována také adamovská farnost svaté Barbory.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Cara
© 2000-2015 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800
Poslední aktualizace čtvrtek 14. května 2015