Nejbližší akce

Hrátky na bazéně
2. 11. do 22. 3. každou středu, sraz 19.15
pro mládež a děti od 6 let
Amatérská jeskyně
12. 11. sraz v 15:00
pro mládež a děti od 8 let, prohlídková trasa běžně uzavřené jeskyně, letáček www.kolping.uvadi.cz

Aktuální informace

Vítání svatého Martina v Blansku

Blíží se tradiční vítání svatého Martina v době jeho svátku. Naše farnost ze zapojí mimořádnými prohlídkami kostela, světélkovým průvodem, besedou u cimbálu a hlavně slavnostní Mší Svatou s poděkováním za dary země. Více informací na plakátku a na samostatných stránkách
Přidáno: 19.10.2016

Hory 2017

Sice je začátek podzimu, ale přichází doba na řešení lyžařského pobytu o jarních prázdninách.

Přidáno: 29.9.2016

Fotky ze začátku roku

Můžete se podívat na fotky ze začátku roku

Přidáno: 17.9.2016

Rozvrh náboženství 2016-17

Rodičům nabízíme možnost přihlásit školáky navštěvujíci I.stupeň základních škol v naší farnosti do kroužků křesťanské výchovy, které probíhají podle tohoto rozvrhu, a které vedou dobrovolné katechetky. Vyučování začne v týdnu 12. září 2016. Vyučování náboženství na gymnáziu Blansko začne v pátek 9. září 2016. Účastnit se jej mohou i žáci II. stupně ZŠ Blansko.

Novinka 2.9.2016: příihlašovat se můžete i na internetu
Přidáno: 2.9.2016

Nový Plášť

Vychází nové číslo farního časopisu Plášť. Najdete v něm spoustu novinek a prosíme, abyste si je po přečtení i zapsali do svých kalendářů ........ Díky!
Přidáno: 1.9.2016

Kolpingova rodina - kroužky 2016/2017

Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017.
Přidáno: 29.8.2016

Upozornění Městské policie Blansko...

... na neukázněné parkování kolem kostela (hlavně v neděli a během bohoslužeb). Všechny ulice i uličky města by totiž měly být nestále průjezdné pro záchranné složky. Sanitky si většinou s průjezdem mezi parkujícími auty nějak poradí, ale tatrovka hasičů už ne. Proto prosíme, abyste při hledání parkovacího místa kolem kostela vždy měli na paměti tuto nutnost. Týká se to samozřejmě nejen návštěvníků kostela, ale taky sportovců a pod. Díky za pochopení!!
Přidáno: 19.3.2015

Farní rada pro léta 2012-2017

Farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.6.2013

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Uvedené zásady se uplatňují rovněž pro Římskokatolickou farnost Adamov.
Přidáno: 1.1.2010

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce. Z Blanska je spravována také adamovská farnost svaté Barbory.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Cara
© 2000-2016 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800