Nejbližší akce

Tábor 13. oddílu
9. 8. do 22. 8.
Letní táboření
16. 8. do 22. 8.
Pro mládež od 12 let je splutí Svitavy vhodnou přípravou pro letní táboření s turistickým a vodáckým programem, které se bude konat zřejmě v termínu od neděle 16. srpna do soboty 22. srpna. Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 25. června. Aktuality, pozvánky, zprávy z akcí a fotografie najdete na www.kolping.uvadi.cz
Pouť do Sloupa
16. 8. 10:00
Tradiční zásvětná pouť naší farnosti k Panně Marii do Sloupa ke slavnosti jejího Nanebevzetí. Pěší mají sraz v 7:30 u pařeza.
Diecézní pouť rodin
29. 8.
Rodiny jsou zvány na své setkání s dalšími z celé diecéze. Po mši svaté bude následovat bohatý program v celém areálu . Všichni jste srdečně zváni! Naše děkanství vypraví opět autobus pod vedením jáhna Oldřicha. Přihlaste se, prosím, v hojném počtu!

Aktuální informace

Poslední dětská mše

Fotky z poslední dětské mše svaté jsou v galerii. Při těchto mších se děti ve scénkách připravovaných divadelním kroužkem KR Blansko a jednotlivými třídami náboženství seznamovaly s životem svatých. Vše bylo zakončeno tradiční gardenparty.
Přidáno: 30.6.2015

Oslava v Olomučanech

V Olomučanech jsme oslavili 75. výročí posvěcení kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Po mši se vzpomnělo na úsilí místní kostelní jednoty, která se zasadila o zbudování kostela. Lidem a spolkům, kteří se zasloužili o chod místního společenství, nebo jejich potomkům, se poděkovalo a předala se upomínka v podobě modelu vitráže kostela. Následovala beseda na zahradě a celou akci zakončil koncert Martinibandu. Můžete se podívat na fotky.
Přidáno: 18.6.2015

Nový PLÁŠŤ

Zde si můžete přečíst nové číslo farního občasníku Plášť. V kostele jej najdete i v tištěné formě, pro vás, pro vaše blízké, nemocné, staré a pod.

Z nového čísla Pláště byly přidány na stránky do kalendáře všechny informace o plánovaných akcích. Pokud nějaká akce, která se týká celé farnosti chybí, tak se nebojte ozvat administrátorům stránek.

Připomínáme, že pro jednodušší přístup ke kalendáři můžete využít připojení vašeho mobilu, Outlooku, GMail kalendáře. Můžete tak mít přehled o plánovaných akcích na jednom místě, více informací v návodu.
Přidáno: 18.6.2015

Kolpingova rodina - táboření u vody

Mládež od 12 let pojede na letní táboření s horskou a vodáckou turistikou. Podrobnosti najdete v letáčku. Přihlašování už skončilo, informace na kolping.blansko@seznam.cz.
Přidáno: 31.5.2015

Upozornění Městské policie Blansko...

... na neukázněné parkování kolem kostela (hlavně v neděli a během bohoslužeb). Všechny ulice i uličky města by totiž měly být nestále průjezdné pro záchranné složky. Sanitky si většinou s průjezdem mezi parkujícími auty nějak poradí, ale tatrovka hasičů už ne. Proto prosíme, abyste při hledání parkovacího místa kolem kostela vždy měli na paměti tuto nutnost. Týká se to samozřejmě nejen návštěvníků kostela, ale taky sportovců a pod. Díky za pochopení!!
Přidáno: 19.3.2015

Farní rada pro léta 2012-2017

Nová farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.6.2013

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Uvedené zásady se uplatňují rovněž pro Římskokatolickou farnost Adamov.
Přidáno: 1.1.2010

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce. Z Blanska je spravována také adamovská farnost svaté Barbory.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Cara
© 2000-2015 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800
Poslední aktualizace pátek 3. července 2015