Nejbližší akce

Dětský karneval
8. 2.
Více informací na plakátu.
Popeleční středa
18. 2.
Den přísného postu; konec podávání přihlášek k prvnímu svatému přijímání.
Charitativní módní přehlídka
14. 3. od 15 hodin
Ministrantský víkend
20. 3. do 22. 3. v Ostrově u Macochy
 

Aktuální informace

Dětský karneval

Kolpingova rodina Blansko a Společnost Katolického domu v Blansku pořádají tradiční dětský karneval. Pro děti budou připravené soutěže, hry, rej masek, bohatá tombola a také tanec. Zveme všechny bez rozdílu věku. Více informací na plakátu.
Přidáno: 20.1.2015

Příprava na 1.svaté přijímání - PŘIHLÁŠKA

Rodiče mohou přihlašovat své děti k přípravě na první svátost smíření a na svaté přijímání. Přihlášku můžete také vytištěnou odevzdat v sakristii. To vše do Popeleční středy (18.2.)!
Přidáno: 7.1.2015

Týden pro modlitby za jednotu křetanů

Od neděle 18.1. (Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů) do neděle 25.1. (Svátek Obrácení apoštola Pavla) se koná světový Týden modliteb za jednotu křesťanů. V našem městě se budou křesťané různých vyznání scházet k modlitbám takto: neděle 18.01. v církvi Bratrské jednoty baptistů - Sv. Čecha 11 ... pondělí: v Apoštolské církvi, Čapkova 6 ... úterý: v Církvi Římskokatolické ... středa: v církvi Slovo života, Svitavská 1b ( vchod vedle prodejny T-mobile ) ... čtvrtek: v Církvi adventistů sedmého dne, Masarykova 13 ... pátek: v Československé církvi husitské, dřevěný kostel ... sobota: v církvi Křesťanské sbory, ul. 9. května 3 (klubovna LAVINA ) ... neděle 25.1.: v kapli Senior centra, Pod Sanatorkou 3. Začátek vždy v 17:30 a káže vždy zástupce jiného společenství. Bližší podrobnosti.
Přidáno: 7.1.2015

Kroužek Tradice u pece KR Blansko

galerii můžete vidět fotografie ze slavnostního požehnání prostor pro nový kroužek Koplingovy rodiny. Nacházejí se v Domečku nad Katolickým domem. Budou se zde scházet dospělí i mládež k udržování tradic zejména cukrářských (pečení blanenských koláčků, martinských perníčků a podobně) v rámci mezigeneračního kroužku Tradice u pece.
Přidáno: 15.1.2015

S Martini do nového roku

Můžete se podívat na fotografie z koncertu Martinibandu v Katolickém domě v galerii. U fotek naleznete i odkaz na kompletní fotky z této akce.
Přidáno: 14.1.2015

Tříkrálový koncert

V neděli 5.1. se uskutečnil benefiční Tříkrálový koncert našeho Martinibandu a dalších hostů (foto).
Přidáno: 5.1.2015

Další fotografie

Byly přidány fotografie z vánoční dílny a z poslední dětské mše, kdy bylo přineseno betlémské světlo a byli přijímáni tři noví ministranti.
Přidáno: 22.12.2014

Nové fotografie

Na stránkách jsou nově fotografie z návštěvy sv. Mikuláše při dětské mši svaté a ze setkání akolytů a kostelníků z blanenské, adamovské a rájecké farnosti.
Přidáno: 18.12.2014

Vítání svatého Martina

Na stránkách jsou nové fotografie z Vítání sv. Martina - přivítání sv. Martina na farním dvoře a mše za město. Dále si můžete prohlédnout videa z blanenského videožurnálu, kde je zdokumentován mimo jiné program na farním dvoře a také mše za město.


Přidáno: 27.11.2014

Nový PLÁŠŤ

V novém čísle Pláště najdete spoustu informací a pozvánek - zapište si je prosím do diářů, kalendářů, mobilůl i tabletů... Tištěný Plášť si vyzvedněte v kostele a vezměte jej prosím svým známým, a také starým a nemocným lidem ve svém okolí. Pokud nějaká důležitá akce chybí, neváhejte kontaktovat administrátory.
Přidáno: 18.11.2014

Společné modltby křesťanů na radnici města

Srdečně zveme na pravidelné společné modlitby křesťanů našeho města, které se konají převážně první čvtrtek v měsíci ve foyer radnice (vstup z nám. Svobody). Nejbližší pozvánka je na čtvrtek 8.1.2015 od 17:45 hod.
Přidáno: 6.12.2014

Připomínáme, že pro jednodušší přístup ke kalendáři můžete využít připojení vašeho mobilu, Outlooku, GMail kalendáře. Můžete tak mít přehled o plánovaných akcích na jednom místě, více informací v návodu.
Přidáno: 26.5.2014

Farní rada pro léta 2012-2017

Nová farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.06.2013

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Uvedené zásady se uplůatňují rovněž pro Římskokatolickou farnost Adamov.

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce. Z Blanska je spravována také adamovská farnost svaté Barbory.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Cara
© 2000-2015 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800
Poslední aktualizace čtvrtek 22. ledna 2015