Nejbližší akce

Vánoční svátost smíření
21. 12. od 14:30 do 18:00
v kostele a na Katolickém domě. Bude přítomno asi 11 kněží, v předsálí SKD bude prodej křesťanské literatury.
Skauti: Betlémské světlo
23. 12. do 24. 12.
Betlémské světlo budou tradičně rozdávat před Štedrým dnem naši skauti i na radnici, kde bude v úterý odpoledne a večer tak probíhat kulturní program. Ve středu 24.12. dopoledne budou světlo rozdávat v kostele.
Kostelní betlém
25. 12. do 26. 12. od 10 do 16 hodin
Veřejnost si může prohlédnout kostelní betlém s výkladem. Vstup zdarma, pro děti připraven dárek. Pozvěte i své známé a spolužáky ze školy i ze školky!
Živý betlém
25. 12. od 14:30 v patku u zámku
 

Aktuální informace

Nové fotografie

Na stránkách jsou nově fotografie z návštěvy sv. Mikuláše při dětské mši svaté a ze setkání akolytů a kostelníků z blanenské, adamovské a rájecké farnosti.
Přidáno: 18.12.2014

Vítání svatého Martina

Na stránkách jsou nové fotografie z Vítání sv. Martina - přivítání sv. Martina na farním dvoře a mše za město. Dále si můžete prohlédnout videa z blanenského videožurnálu, kde je zdokumentován mimo jiné program na farním dvoře a také mše za město.


Přidáno: 27.11.2014

Nový PLÁŠŤ

V novém čísle Pláště najdete spoustu informací a pozvánek - zapište si je prosím do diářů, kalendářů, mobilůl i tabletů... Tištěný Plášť si vyzvedněte v kostele a vezměte jej prosím svým známým, a také starým a nemocným lidem ve svém okolí. Pokud nějaká důležitá akce chybí, neváhejte kontaktovat administrátory.
Přidáno: 18.11.2014

Společné modltby křesťanů na radnici města

Srdečně zveme na pravidelné společné modlitby křesťanů našeho města, které se konají převážně první čvtrtek v měsíci ve foyer radnice (vstup z nám. Svobody). Nejbližší pozvánka je na čtvrtek 8.1.2015 od 17:45 hod.
Přidáno: 6.12.2014

Připomínáme, že pro jednodušší přístup ke kalendáři můžete využít připojení vašeho mobilu, Outlooku, GMail kalendáře. Můžete tak mít přehled o plánovaných akcích na jednom místě, více informací v návodu.
Přidáno: 26.5.2014

Farní rada pro léta 2012-2017

Nová farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.06.2013

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Římskokatolická farnost Adamov prohlašuje, že v elektronické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou form

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce. Z Blanska je spravována také adamovská farnost svaté Barbory.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Cara
© 2000-2014 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800
Poslední aktualizace čtvrtek 18. prosince 2014