Nejbližší akce

Prázdninové táboření u řeky s vodáckým a turistickým programem
22. 8. do 28. 8.
Kolpingova rodina pořádá pro mládež od 12 let
Beseda s účastníky Světového setkání mládeže
7. 9. od 18:30
na KD
Adorace za farnost - Olešná
10. 9.
 
Adorace za farnost - Horní Lhota
1. 10.
 

Aktuální informace

Světové dny mládeže - povídání

Světových dní mládeže 2016 v polském Krakově se zúčastnilo několik desítek mladých z Blanska a nejbližšího okolí. Přijďte si poslechnout jejich zážitky! Povídání bude ve středu 7. 9. 2016 od 18:30 na Katolickém domě.

Přidáno: 10.8.2016

Světové dny mládeže

Řada mladých lidí z Blanska se zúčastnila Světových dnů mládeže v Krakově. Všichni si odnesli mnoho zážitků včetně duchovních. Blanenská výprava tvořila jednu z největších českých skupin, zaplnila totiž celý autobus. Na některé fotky se můžete podívat v galerii. Mladým patří poděkování za otevřenost a vytvoření přátelské atmosféry v celé skupině. Největší poděkování však patří O. Jiřímu a celé farnosti za podporu i modlitby za tuto akci.
Přidáno: 4.8.2016

Táboření u řeky a turistika v horách

Kolpingova rodina pořádá pro mládež od 12 let týdenní táboření u řeky a turistikou v horách. Termín: 22.-28.8.2016, přihlášky do 30.6.2016. Více informací v letáčku.
Přidáno: 27.5.2016

Plášť

Poslední číslo našeho farního zpravodaje pro postní a velikonoční dobu: zde ke stažení.
Přidáno: 11.2.2016

Upozornění Městské policie Blansko...

... na neukázněné parkování kolem kostela (hlavně v neděli a během bohoslužeb). Všechny ulice i uličky města by totiž měly být nestále průjezdné pro záchranné složky. Sanitky si většinou s průjezdem mezi parkujícími auty nějak poradí, ale tatrovka hasičů už ne. Proto prosíme, abyste při hledání parkovacího místa kolem kostela vždy měli na paměti tuto nutnost. Týká se to samozřejmě nejen návštěvníků kostela, ale taky sportovců a pod. Díky za pochopení!!
Přidáno: 19.3.2015

Farní rada pro léta 2012-2017

Farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.6.2013

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Uvedené zásady se uplatňují rovněž pro Římskokatolickou farnost Adamov.
Přidáno: 1.1.2010

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce. Z Blanska je spravována také adamovská farnost svaté Barbory.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Cara
© 2000-2016 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800