Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Nejbližší akce

Hrátky na bazéně
2. 11. do 22. 3. každou středu, sraz 19.15
pro mládež a děti od 6 let
Vánoční dílna
10. 12. od 8 do 12 hod na KD
 
Nocturno - koncert KOMB
10. 12. 19 hod kostel
 
Vlasta Rédl
11. 12. 19 hod KD
 

Aktuální informace

Hory 2017


Aktualizováno 30.11. Termín odevzdání přihlášek na hory se blíží - přihlášku je nutné odevzdat do půlky ledna. Více informací v přihlášce a v dalších dokumentech.
Přidáno: 30.11.2016

Slovo Otce biskupa Vojtěcha k adventní době

Otec biskup Vojtěch nám posílá pastýřský list, v němž nás prosí především o to, abychom nepouštěli vánoce do adventu, ale slavili advent jako advent a vánoce jao dobu vánoční...
Přidáno: 27.11.2016

Plášť na advent a vánoce

Přinášíme Vám nové číslo Pláště pro adventní a vánoční období. Prosíme, abyste si jej pozorně přečetli a pilně zaznamenali všechny akce, i ty, které si (nyní) myslíte, že nevyužijete... Přílohou je poprvé Pláštík, tvořený dětmi pro děti.
Přidáno: 26.11.2016

Charitní linka důvěry opět nonstop

Linka důvěry Charity Blansko, která za rok 2015 přijala přes tisíc pět set hovorů funguje od 1.10.2016 opět v nepřetržitém režimu. Na linku důvěry volají lidé z celé České republiky. Poskytuje prostor pro sdílení a někdy stačí svoje obavy a smutky vyslovit nahlas a pojmenovat. Doprovázení je jedním z nejdůležitějších úkolů pracovníků na lince důvěry. Nejsou to poradci, soudci, ale doprovázející na cestě a v situacích, které se často nedají řešit tady a teď. Podzimní adventní čas šetří denním světlem a více prostoru dostává tma, ze které se mohou vynořovat naše obavy. Nezasahuje to pouze naši tělesnou stránku, ale i psychickou a duchovní. Proto může být doprovázení možností, jak projít tento čas ne sám, ale s někým. Díky Bohu, že můžeme doprovázet volající kdykoli na čísle 516 410 668 nebo 737 234 078. Miroslav Doležel, vedoucí Linky důvěry Blansko
Přidáno: 25.11.2016

Příprava na advent - android app.

Pokud užíváte operační systém Android, můžete si zdarma stáhnout aplikaci s texty na každý den adventu.
Přidáno: 24.11.2016

Vítání sv. Martina - fotografie

Byly přidány fotografie z oslav Vítání svatého Martina:
- přivítání sv. Martina na farním nádvoří
- slavnostní mše svatá
- historický průvod
Přidáno: 24.11.2016

Zkouška sboru

Srdečně zveme na zkoušku sboru a Vánoce. Koná se vždy v pátek po večení mši svaté na Senior pointu (Stará fara).
Přidáno: 23.11.2016

KR Blansko: Hrátky na bazéně

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny zve v sobotu 17. prosince (není to neděle jako loni) na Hrátky na bazéně s potápěním, chozením po vodě, loďkami a dalšími atrakcemi. Více informací najdete na letáčku.
Přidáno: 21.11.2016

Výlet s náboženstvím

V rámci dušiček navštívily děti z náboženství v Olomučanech místní hřbitov, kde vzpomněly na své předky. Společnou procházkou se přesunuly do kostela, který si prohlédly od sakristie až po kůr: fotografie.
Přidáno: 13.11.2016

Misijní jarmark

Na stránkách missio.cz si můžete prohlédnout zprávu a fotografie z naší Misijní neděle. Případně je najdete i na našich stránkách
Přidáno: 1.11.2016

Rozvrh náboženství 2016-17

Rodičům nabízíme možnost přihlásit školáky navštěvujíci I.stupeň základních škol v naší farnosti do kroužků křesťanské výchovy, které probíhají podle tohoto rozvrhu, a které vedou dobrovolné katechetky. Vyučování začne v týdnu 12. září 2016. Vyučování náboženství na gymnáziu Blansko začne v pátek 9. září 2016. Účastnit se jej mohou i žáci II. stupně ZŠ Blansko.

Novinka 2.9.2016: příihlašovat se můžete i na internetu
Přidáno: 2.9.2016

Kolpingova rodina - kroužky 2016/2017

Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017.
Přidáno: 29.8.2016

Upozornění Městské policie Blansko...

... na neukázněné parkování kolem kostela (hlavně v neděli a během bohoslužeb). Všechny ulice i uličky města by totiž měly být nestále průjezdné pro záchranné složky. Sanitky si většinou s průjezdem mezi parkujícími auty nějak poradí, ale tatrovka hasičů už ne. Proto prosíme, abyste při hledání parkovacího místa kolem kostela vždy měli na paměti tuto nutnost. Týká se to samozřejmě nejen návštěvníků kostela, ale taky sportovců a pod. Díky za pochopení!!
Přidáno: 19.3.2015

Farní rada pro léta 2012-2017

Farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.6.2013

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Uvedené zásady se uplatňují rovněž pro Římskokatolickou farnost Adamov.
Přidáno: 1.1.2010

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Cara
© 2000-2016 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800