Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Nejbližší akce

Hrátky na bazéně
2. 11. do 22. 3. každou středu, sraz 19.15
pro mládež a děti od 6 let
Týden modliteb křesťanů za jednotu
15. 1. do 22. 1. vždy v 17:30
Podle rozpisu jsou křesťané Blanska zváni do jednotlivých sborů ke společné modlitbě.
Shromáždění delegátů
22. 1. od 10 hodin
Společnost Katolického domu v Blansku, z. s. zve všechny delegáty a členy spolku na Zasedání shromáždění delegátů, které se bude konat v neděli 22. ledna 2017 od 10 hodin na Katolickém domě. Delegáti budou schvalovat informace o hospodaření za loňský rok a plán činnosti a hospodaření na rok příští. Zasedání shromáždění delegátů SKD je veřejné pro všechny členy spolku. Pokud tedy máte zájem o informace o činnosti SKD, potom se těšíme na Vaši účast. Více informací na pozvánce.
lezecká stěna
18. 2.
pro děti a mládež od 10 let

Aktuální informace

Dětský karneval

Kolpingova rodina Blansko a Společnost Katolického domu srdečně zvou na dětský karneval.

Přidáno: 15.1.2017

Fotky z tříkrálového koncertu

V Olomučanech v kostele se konal tradiční koncert na podporu Tříkrálové sbírky. Vystoupil Martini Band a hosté - více najdete ve fotogalerii.

Pokud jste tento koncert zmeškali, můžete si náš sbor poslechnout v neděli 15. ledna od 17. hodin.
Přidáno: 15.1.2017

SKD: Shromáždění delegátů

Společnost Katolického domu v Blansku, z. s. zve všechny delegáty a členy spolku na Zasedání shromáždění delegátů, které se bude konat v neděli 22. ledna 2017 od 10 hodin na Katolickém domě. Delegáti budou schvalovat informace o hospodaření za loňský rok a plán činnosti a hospodaření na rok příští. Zasedání shromáždění delegátů SKD je veřejné pro všechny členy spolku. Pokud tedy máte zájem o informace o činnosti SKD, potom se těšíme na Vaši účast. Více informací na pozvánce.
Přidáno: 15.1.2017

Hory 2017


Aktualizováno 14.1.2017 Termín odevzdání přihlášek na hory je ukončen. Více informací v přihlášce a v dalších dokumentech.
Přidáno: 15.1.2017

Jarňáky 2017

Vážení rodiče a další příznivci farních pobytů pro děti, jarní prázdniny se blíží a s nimi i Jarňáky 2017. Letos se pobyt uskuteční na novém místě a to v Rychnově na Moravě. Termín je tradičně od pátku do soboty: 11.-17. března 2017. Pobyt je určen především pro děti mladšího školního věku do 13 let. Dnes spouštíme přihlašování dětí. S přihlašováním neváhejte, kapacita je omezená. Díky dobrým navázaným vztahům zveme i děti z Adamovské farnosti. O děti se bude starat mladý tým pod dohledem zkušených vedoucích. Letošní téma se nese v duchu televizní soutěže Pevnost Boyard.
Aktuální informace můžete sledovat na našich stránkách. Dotazy na: Dominik.s@seznam.cz.
Přidáno: 14.1.2017

Postní duchovní obnova farnosti - 4.3. v sobotu

V sobotu 4.3. se po celé dopoledne koná postní duchovní obnova farnosti. Povede ji P.Petr Vrbacký, spirituál z Olomouce. Zakončena bude mší svatou kolem poledne.
Program:
** Pátek 3.3.
*17:45 mše svatá pro děti (kostel) * 18:30 přednáška pro biřmovance - současné i z roku 2015 (malý sál KD)
** Sobota 4.3.
* 8:30 přednáška pro seniory (velký sál KD) * 10:00 občerstvení (malý sál KD) * 10:30 přednáška pro rodiče * 12:00 mše svatá (kostel) a rozeslání všech
Doprovodný program: 8:00 - 11:30 eucharistická adorace (kostel) * 9:00 - 12:00 svátost smíření (dětská kaple a klubovna KD) * 10:30 - 11:30 program pro děti - senioři čtou pohádky a mládež hraje hry (během přednášky pro rodiče)
Přidáno: 14.1.2017

Děkanátní setkání katechetů, akolytů, kostelníků, varhaníků - 18.2. na KD

V sobotu 18.2. se celé dopoledne koná na KD setkání: katechetů, akolytů, kostelníků a varhaníků z celého našeho děkanátu. Přednášet budou P.David Ambrož, spirituál BiGy Brno a P.Pavel Kafka, zástupce biskupství pro zajištění kněží, bohoslovců a pastorace. Setkání bude zakončeno mší svatou kolem poledne. Program bude upřesněn.
Přidáno: 14.1.2017

Otec biskup: děkuje...přijal...vyhlašuje

Otec biskup děkuje všem tříkrálovým koledníkům za obětavost při sbírce na podporu naší Charity! Podrobnosti o sbírce a její výši jsou na stránkách Charity. Otec biskup přijal 22.12.2016 mezi kandidáty kněžství dva bohoslovce 3.ročníku naší diecéze: Martina Mokrého a Vojtěcha Libru. Otec biskup vyhlásil fotografickou soutěž k výročí naší diecéze (1777-2017). Podrobnosti na nástěnce.
Přidáno: 14.1.2017

První svaté přijímání

První svaté přijímání: rodiče mohou přihlašovat děti k přípravě na svátost smíření a na svaté přijímání. Přihlášky jsou v sakristii. Příprava bude probíhat o pátcích (16:00 v kostele nebo na KD) v postní a velikonoční době. Uzávěrka přihlašování na masopustní neděli. Slavnost se uskuteční 28.5. v Blansku a 11.6. v Olomučanech.
Přidáno: 14.1.2017

Plášť na advent a vánoce

Přinášíme Vám nové číslo Pláště pro adventní a vánoční období. Prosíme, abyste si jej pozorně přečetli a pilně zaznamenali všechny akce, i ty, které si (nyní) myslíte, že nevyužijete... Přílohou je poprvé Pláštík, tvořený dětmi pro děti.
Přidáno: 26.11.2016

Charitní linka důvěry opět nonstop

Linka důvěry Charity Blansko, která za rok 2015 přijala přes tisíc pět set hovorů funguje od 1.10.2016 opět v nepřetržitém režimu. Na linku důvěry volají lidé z celé České republiky. Poskytuje prostor pro sdílení a někdy stačí svoje obavy a smutky vyslovit nahlas a pojmenovat. Doprovázení je jedním z nejdůležitějších úkolů pracovníků na lince důvěry. Nejsou to poradci, soudci, ale doprovázející na cestě a v situacích, které se často nedají řešit tady a teď. Podzimní adventní čas šetří denním světlem a více prostoru dostává tma, ze které se mohou vynořovat naše obavy. Nezasahuje to pouze naši tělesnou stránku, ale i psychickou a duchovní. Proto může být doprovázení možností, jak projít tento čas ne sám, ale s někým. Díky Bohu, že můžeme doprovázet volající kdykoli na čísle 516 410 668 nebo 737 234 078. Miroslav Doležel, vedoucí Linky důvěry Blansko
Přidáno: 25.11.2016

Rozvrh náboženství 2016-17

Rodičům nabízíme možnost přihlásit školáky navštěvujíci I.stupeň základních škol v naší farnosti do kroužků křesťanské výchovy, které probíhají podle tohoto rozvrhu, a které vedou dobrovolné katechetky. Vyučování začne v týdnu 12. září 2016. Vyučování náboženství na gymnáziu Blansko začne v pátek 9. září 2016. Účastnit se jej mohou i žáci II. stupně ZŠ Blansko.

Novinka 2.9.2016: příihlašovat se můžete i na internetu
Přidáno: 2.9.2016

Kolpingova rodina - kroužky 2016/2017

Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017.
Přidáno: 29.8.2016

Upozornění Městské policie Blansko...

... na neukázněné parkování kolem kostela (hlavně v neděli a během bohoslužeb). Všechny ulice i uličky města by totiž měly být nestále průjezdné pro záchranné složky. Sanitky si většinou s průjezdem mezi parkujícími auty nějak poradí, ale tatrovka hasičů už ne. Proto prosíme, abyste při hledání parkovacího místa kolem kostela vždy měli na paměti tuto nutnost. Týká se to samozřejmě nejen návštěvníků kostela, ale taky sportovců a pod. Díky za pochopení!!
Přidáno: 19.3.2015

Farní rada pro léta 2012-2017

Farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.6.2013

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Uvedené zásady se uplatňují rovněž pro Římskokatolickou farnost Adamov.
Přidáno: 1.1.2010

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Cara
© 2000-2017 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800