Nejbližší akce

Popelec
10. 2. Den přísného postu
Při mši svaté se uděluje "popelec", symbol křehkosti pozemského života.
Výprava kolmo vzhůru
13. 2.
 
Diecézní setkání mládeže
19. 3.
informace budou na hlavní stránce

Aktuální informace

Fotky z karnevalu

Fotky z dětského karnevalu, který pořádala KR Blansko a SKD, jsou v galerii.
Přidáno: 3.2.2016

KR: Výprava kolmo vzhůru

Outdoorový klub Kolpingovy rodiny pořádá pro děti a mládež v sobotu 13. února 2016 akci VÝPRAVA KOLMO VZHŮRU. Zveme kluky a děvčata od 10 let na lezeckou stěnu do Brna. Jedná   se   o   moderní   halu opatřenou na stěnách různobarevnými chyty a stupy, po   kterých   lze   lézt   jako po   skále. Bezpečnost je zajištěna lanem, které vede přes jistící   body   a   případné   uklouznutí   okamžitě zachytí. Více informací na plakátku.
Přidáno: 3.2.2016

Přihláška na první svaté přijímání

Přihlášku na první svaté přijímání samostatně pro farnost Blansko a pro farnost Adamov si můžete stáhnout ze stránek. Přihlášku je nutné odevzdat osobně Otci Jiřímu nebo jáhnu Oldřichovi do 28. února.

První setkání bude v pondělí 7.3.2014 v 15:30 na Katolickém domě. Při setkání je nutná účast jednoho z rodičů!
Přidáno: 29.1.2016

Farní hory 2016

Letos bude obnovena tradice farních hor - v jarních prázdninách bude mít mládež od 12 možnost jet společně na hory a kromě lyžování také trávit spolu čas. Více informací na plakátu

Aktualita 9.12.: byla přidána přihláška.
Přidáno: 9.12.2015

Plášť - NEW!!

ZDE najdete poslední číslo Pláště (4/2015).
Přidáno: 26.11.2015

Rozvrh náboženství 2015-16 (ZŠ a Gy)

ZDE najdete ROZVRH náboženství pro příští školní rok.
Přidáno: 1.9.2015

Upozornění Městské policie Blansko...

... na neukázněné parkování kolem kostela (hlavně v neděli a během bohoslužeb). Všechny ulice i uličky města by totiž měly být nestále průjezdné pro záchranné složky. Sanitky si většinou s průjezdem mezi parkujícími auty nějak poradí, ale tatrovka hasičů už ne. Proto prosíme, abyste při hledání parkovacího místa kolem kostela vždy měli na paměti tuto nutnost. Týká se to samozřejmě nejen návštěvníků kostela, ale taky sportovců a pod. Díky za pochopení!!
Přidáno: 19.3.2015

Farní rada pro léta 2012-2017

Nová farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.6.2013

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Uvedené zásady se uplatňují rovněž pro Římskokatolickou farnost Adamov.
Přidáno: 1.1.2010

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce. Z Blanska je spravována také adamovská farnost svaté Barbory.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Cara
© 2000-2016 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800
Poslední aktualizace středa 3. února 2016