Nejbližší akce

Oslava jubilea našich kněží
2. 9.
V tomto roce slaví svá životní i kněžská jubilea kněží, kteří mají svůj život spjatý s naší farností: O. Josef Chyba (55 od nar./28 od svěc.), O. Vladimír V. Záleský (50/24), O. Pavel Kafka (41/15), O. Tomáš Caha (40/13), O. Pavel Lazárek (38/10), O. Oldřich Chocholáč (40/11). Chceme je k nám pozvat na mši svatou ke společnému poděkování.
Adorace za diecézi
3. 9. do 4. 9.
Každoročně připadá na farnost Blansko (3. září) a na farnost Adamov (4. září) čestná povinnost modlitby-eucharistické adorace za ostatní farnosti naší diecéze. Zapojte se, prosím!
Gardenparty
4. 9.
Pozvání pro farníky a jejich hosty, k tomu: Sedoom, Im Voice, HeSki, bratři Šebelovi, čaje, koření, sirupky, výrobky chráněných dílen.....
Pouť na Vranov
5. 9.
Tradiční zásvětná pouť farnosti na Vranov. Prosíme o Boží požehnání do nového školního roku. Pěší mají sraz ve 14:00 u fary, autobus pojede v 16:30 od Adastu.

Aktuální informace

Rozvrh náboženství 2015-16 (ZŠ a Gy)

ZDE najdete ROZVRH náboženství pro příští školní rok.
Přidáno: 1.9.2015

Setkání s kněžími, kteří v Blansku působili v letech 1990 - 2015

Srdečně zveme všechny farníky a známé na mši svatou ve středu 2. září v 17:45 hod. Pozváni jsou kněží (bývalí faráři i kaplani), kteří v naší farnosti působili uplynulých 25 let. Po mši svaté jim budete moci blahopřát (seznam kněží a jejich lubilejí je ZDE) a promluvit si s nimi na farním dvoře
Přidáno: 28.8.2015

Velehrad vás volá!

Ústav pro studium totalitních režimů připravil putovní výstavu k 30. výročí velehradské pouti, kterou v roce 1985 (výročí 1100 let od úmrtí sv. Metoděje) chtěli komunisté změnit na mírovou manifestaci, a která se naopak změnila v první veřejný protest proti totalitní moci. Výstava proběhne od 2. do 20. září 2015 na Katolickém domě v Blansku. Podrobnosti ZDE.
Přidáno: 27.8.2015

Garden party

Srdečně zveme na zahájení farního roku v pátek 4.září 2015. Po úvodní dětské mši svaté se koná na farním dvoře Garden party s občerstvením zdarma pro farníky a jejich hosty, vystoupí Sedoom, HeSki, Im Voice, bratři Šebelovi a dále budou nabízeny sušené čaje, koření a také sirupky našeho zahradnického kroužku, a také výrobky z cílen naší Charity. Podrobnosti zde.
Přidáno: 27.8.2015

Upozornění Městské policie Blansko...

... na neukázněné parkování kolem kostela (hlavně v neděli a během bohoslužeb). Všechny ulice i uličky města by totiž měly být nestále průjezdné pro záchranné složky. Sanitky si většinou s průjezdem mezi parkujícími auty nějak poradí, ale tatrovka hasičů už ne. Proto prosíme, abyste při hledání parkovacího místa kolem kostela vždy měli na paměti tuto nutnost. Týká se to samozřejmě nejen návštěvníků kostela, ale taky sportovců a pod. Díky za pochopení!!
Přidáno: 19.3.2015

Farní rada pro léta 2012-2017

Nová farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.6.2013

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Blansko prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Blansko vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Blansko za nezávazné. Římskokatolická farnost Blansko nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
Uvedené zásady se uplatňují rovněž pro Římskokatolickou farnost Adamov.
Přidáno: 1.1.2010

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce. Z Blanska je spravována také adamovská farnost svaté Barbory.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Cara
© 2000-2015 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800
Poslední aktualizace pátek 3. července 2015