Nejbližší akce

Skautská děkovná mše
23. 4. 17:45
Mše na poděkování za 25 let od znovuobnovení skautingu v naší zemi. Po mši je pro skauty z širokého okolí přichystáno malé občerstvení spojené s posezením na farním dvoře. Mši slouží děkan O. Václav Trmač.
Jarní farní splutí Svitavy
27. 4.
Splutí Svitavy pro rodiče s dětmi, mládež, babičky i dědečky. Táborák se špekáčky u studánky Pod hradem
Ministrantský den v semináři Olomouc
10. 5.
Farní pouť - Křemešník, Želiv, Číhošť
17. 5. ZMĚNA! Termín se posouvá s ohledem na státní svátky
 

Aktuální informace

Fotografie

Na stránkách jsou nyní fotografie ze scénky pašií a také z dopoledne pro školáky.
Přidáno: 18.4.2014

Farní časopis Plášť pro postní a velikonoční dobu

Můžete si prohlédnout nové číslo farního časopisu a jeho papírovou verzi vyzvednout v kostele pro vaše rodiny, sousedy, známé!
Přidáno: 6.3.2014

Průvodce postní dobou

Biskupství brněnské, konkrétně jeho Katechetické centrum připravilo pro zájemce Průvodce postní dobou. Letos jej distrubuuje pouze v elektronické podobě. Pro mobilní systémy pod Androidem je ke stažení na stránkách play.google.
Přidáno: 12.3.2014

Dětský karneval - fotografie

V neděli 23.2.2014 se v Katolickém domě uskutečnil dětský karneval pořádaný Kolpingovou rodinou Blansko. Můžete se podívat na fotografie.
Přidáno: 2.3.2014

Kolpingova rodina - tradiční farní splutí Svitavy

Tradiční farní splutí Svitavy určené všem farníků i jejich přátelům se koná v neděli 27.4.2014. Můžete se těšit na doprovodné vozidlo se suchými věcmi, Oldovy špekáčky a táborák u studánky.
Přihlašovat se již můžete na adrese: kolping.blansko@seznam.cz, nejpozději však do čtvrtka 24.4. Do přihlášky prosím uveďte jména a data narození všech členů posádky. Přihlášeným po termínu můžeme nabídnout pouze místa náhradníků.

Vlastnímu splutí bude předcházet v sobotu 5.4. úklid břehů řeky Svitavy. Děkujeme všem, kteří loni přiložili ruku k dílu!
Aktuality, pozvánky, zprávy z akcí a fotografie najdete na www.kolping.uvadi.cz
Přidáno: 2.3.2014

Poezie v obrazech

Vernisáž se uskutečnila v neděli 9. února v 16:00 v Galerii města Blanska. Zde můžete nahlednout do dílny tříletých tvůrců...
Přidáno: 12.2.2014

Rozvrh náboženství a kroužků pro rok 2013-2014

Rodiče prosíme, aby se seznámili s možnostmi, které naše farnost díky mnoha obětavým dobrovolníkům a spolupráci s Kolpingovou rodinou a Českým svazem včelařů nabízí dětem v oblasti výchovy jak na školách v okruhu farnosti, tak v areálu Centra svatého Martina. Výuka náboženství ZDE a Přehled kroužků ZDE.
Přidáno: 04.9.2013

Farní rada pro léta 2012-2017

Nová farní rada má ve svém složení změnu: abdikoval ing. Šob a nahrazuje jej další s nejvyšším počtem hlasů: Petr Haresta. Oblast zastupování zůstává. Každý z členů má na starosti kontakt a komunikaci s určitou oblastí ve farnosti. Díky tomu, by neměly její činnosti chybět inspirace a také by měla fungovat mnohosměrná spolupráce. Náměty pro život farnosti proto nemusíte směřovat nutně na Otce Jiřího, ale také prostřednictvím členů farní rady k společnému projednání.
Přidáno: 19.06.2013

Novinky mailem

Pokud chcete dostávat upozornění na novinky z těchto stránek, zadejte vaši e-mailovou adresu do tohoto formuláře

Ohlášky  l  Bohoslužby - farnost Blansko  l  Bohoslužby - farnost Adamov

aktualni_pata.png, 505B

Vítáme Vás na stránkách blanenské farnosti

Na těchto stránkách bychom se chtěli rozdělit se všemi čtenáři o to, čím blanenská farnost svatého Martina žila, žije a žít chce. Z Blanska je spravována také adamovská farnost svaté Barbory.

S přáním Božího požehnání

P. Jiří Kaňa, farář
Oldřich Němec, jáhen

Kostel

Cara
© 2000-2014 Římskokatolická farnost Blansko l Číslo účtu: 1362070369/0800
Poslední aktualizace pátek 18. dubna 2014